Τι;
  • Digital Marketing
  • eCommerce & Web Dev
  • Άλλες υπηρεσίες
  • Υπηρεσίες για eCommerce
Που;

Develop Greece Πιστοποιήθηκε

Business Development Agency

Αξιολόγησε πρώτος!

By following a versatile approach and being totally oriented towards growth, innovation, and goals, we specialize in the following fields:

Web Development & Web Design (Websites, E-Shops, Apps, Microsites)
Corporate Identity (Branding, Industrial/Product Design)
Digital Marketing (Social Media, Content Marketing, Email Marketing, PPC, Mobile Marketing)
Search Engine Marketing (SEO, Google Ads)
Advertising & Video Marketing
Public Relations & Corporate Social Responsibility
Business Strategy (Business & Marketing Plans, Corporate Presentations)
Business Development (Startup Services, Business Ideas Development)
Creative Marketing & Growth Hacking – Growth Marketing
Action – Promotion Plans for Cultural Events

Επιπλέον Λεπτομέρειες

  • 11-20
  • 50.000€ - 100.000€
  • Μικρές, Mεσαίες, Μεγάλες
  • Πριν 5-10 χρόνια

Γράψτε μια κριτική

Η βαθμολογία σας
Αναζητήστε

Δημιουργικότητα

Κοστολόγηση

Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων

Εξειδίκευση

Ευελιξία

Το κείμενο θα είναι πιο αποτελεσματικό αν έχει τουλάχιστον 140 χαρακτήρες :)